Profil

PD RADOŠINKA, Veľké Ripňany
Výrobca zdravotníckych a hygienických výrobkov

Firma PD Radošinka Veľké Ripňany sa výrobou zdravotníckych a hygienických výrobkov zaoberá od roku 1992. V oblasti zdravotníckej výroby je firma zameraná na produkty z papiera používané na hygienu pacienta a na ochranu vyšetrovacieho lôžka. Medzi našich odberateľov patria popredné distribučné firmy - Phoenix, Med- Art, Unipharma, Pharma- Group,Vidra a nemocnice v Slovenskej Republike.
 
V roku 2005 sme rozšírili našu činnosť o výrobu gastrohygienických produktov - výrobu papierových obrúskov. Produkcia obrúskov je umiestňovaná prevažne na Európske trhy - Rakúsko, Nemecko, Švédsko, Dánsko,Česká Republika. Na Slovenskom trhu predávame naše produkty pod našou značkou Symfony. V oblasti distribúcie sa zaoberáme veľkoobchodnou činnosťou hygienických výrobkov.

 
 

Úvod  |  Profil  |  Sortiment/Katalóg  |  Objednávky  |  Kontakt
© 2009 PD Radošinka | Created by ZILLION quadrate, s r.o.